INTERALBA stvorena je u februalu 1993 e godine. Ona je treća privatna kompanija u Albaniji,sa morskim delatnost i Carinska Agencija. Na načinu da bi se prilagodili novima tehnologijama i našima partnerima, naše ime je. Interalba Logistic Naša kompanija nije najveća i ako je stvorena na najprve, ali svakako za više nego 20 –t godina mi smo imali stalni (stabilni) delatnost,i ovo nam je učinilo da na uspešni način da provedemo ove godine,koje nisu bili lake za albansku privredu,gde mnogo kompanije nisu preživeli.Međuvremena, tokom 2008-2009-e godine, stvorila se druga kompanija Forwalba, koja je razvijala istu delatnost kao INTERALBA.Glavne kancelarije namešćene su u DRAČU(DURESU), osim služenja kao morski agent imali su veliki uticaj na glavni morski pravac takođe i na služenja železnog saobračaja,ali na posletne godine drumski saobračaj imao je značajni porast,osobito sa kontenierima sa destinaciom za Kosovu i Makedoniju.

Tokom godina mi smo imali poštovanu klientelu raznija kompanijama za koje mi smo poštovani da ih pominjemo kao što su : Makosped, Pivara, Makedoniatabak, Schenker, Kuehne&Nagel u Fyrom/Macedonia, Intereuropa, Transeuropa, Pionir, Autotehna u Slovenii, u Hrvatskoj Inanaftaplin, Glencoregroup u Švajcarskoj,u Holandi Sibelko group Ankerpoort i drugi,i za nekih od njih mi smo bili izvršni predstavnici za nekoliko godina. Mi smo i sada predstavnici Sibelco-Europe, Sette-France od 1993-e godine.
Značajan delatnost je i saradnja što smo razvijali sa Inchcape Shipping Service kao sub-agent od 2000-e godine za značajni broj brodova ,uglavno kročiera i brod-čistern ,i imali smo eksljuzivnost (licencu) za vojnih morskih brodova sa zastavom Velike Britanije (HMS)
Glavne kancelarije Interalba Logistic, sa 11-t službenika su u Draču. Imamo filjale u grad Valone (Vlorë), Sarande i Skadra(Shkodër), sa svoima kancelarijama,i na poslednih vremena mi smo u procesu otvaranja filjala sa svojom kancelariom u Ferizaj/Kosovu.Aktualno 8-m službenika su diplomirani u Universitetu,i tri drugih su tehničko osobe (staf) sa znanjem u oblasti spedicije i tehnološkoj informatike. Svi govore do tri inostranih jezika.
Poslednih vremena od Trade Leaders Club Madrid nas su poštovali sa međunarodnom nagradu :”The 13-th Internacional Transport Award (New Millennium Award) ” u 5 Oktobar 2011g,u Madridu.
Osim kvalifikacijama za opštu robu,bulk i sa industrialnom strukturom (mašinerijama,sredstva konstruksije za zgrade,i na oblasti ulja i dr.) prilagodili smo naše strukture za transport konteniera, takođe smo ponovili u opšte logistiku sa kompjuterskim sistemima.Mi imamo dobru i čvrstu saradnju sa svima zastupnicima kompanijama konteniera,koji rade u našoj zemlji sa operatorima na luci, teretni prevoznici i drugi.