Interalba eshte krijuar ne Shkurt te vitit 1993, duke qene kompania e trete private ne Shqiperi me aktivitet detar dhe agjenci doganore. Tashme ne menyre qe ti adaptohemi teknologjive te reja dhe partnereve tane, emri jone eshte Interalba Logistic shpk.Edhe pse nder te parat, kompania jone nuk eshte nder me te medhate, gjithsesi per me shume se 20 vjet ne kemi patur nje aktivitet te qendrueshem dhe kjo ka bere qe te kalojme ne menyre te suksesshme kete periudhe qe nuk kane qene e lehte per ekonomine Shqiptare, ku shume kompani tregtare dhe te sherbimeve nuk kane mbijetuar. Nderkohe, gjate vitit 2008-2009, u krijua nje komapni e dyte Forwalba e cila zhvilloj te njejtin aktivitet si Interalba.
Fillimisht orinetimi I kompanise ka qene ne sherbimet ne porto si agjenci detare, sherbimet e ngarkim-shkarkim anijesh, si agjent malli ( spedicion) si dhe sherbimet e transportit ne destinacion nepermjet rrugeve automobilistike dhe hekurudhore. Ne vitet e fundit pasha e transportit automobisltik ka patur nje rritje te konsiderueshme dhe kjo kryesisht ka ardhur si rezultat I futjes se sherbimit kontenier ne portin e Durresit dhe rritjes me ritme te medha te ketij transporti. Ne kemi nje peshe te konsiderushme ne manipulimin e transportit me kontenier ( eksport- import) vecanerisht ne ato me destinacion per dhe nga Kosova dhe Maqedona.

Zyrat qendrore te kompanise jane ne Durres dhe kemi dege edhe ne Vlore, Sarande dhe se fundi ne Ferizaj/ Kosove. Ne vendosjen ne Durres ka qene determinante pozicioni I Durresit si porti kryesor i Shqiperise dhe gjithashtu nyja kryesore hekurudhore dhe automobilistike.
Pergjate viteve ne kemi patur nje klientele nga kompani prestigjoze te cilet ne jemi te nderuar ti permendimin si Makosped, Pivara, Makedoniatabak, Schenker, Kuehne & Nagel ne Fyrom/Macedonia, Intereuropa, Transeuropa , Pionir, Autotehna in Slloveni, ne Kroaci Inanaftaplin, Glencore group ne Zvicer, ne Hollande Sibelco group Ankerpoort, etj dhe per disa nga ata ne kemi qene
perfaqsues ekzekutive per disa vite. Ne je mi akoma perfaqsues te Sibelco Europe , Sette -France qe nga 1993.
Nje aktivitet I rendesishem eshte edhe bashkepunimi qe ne kemi zhvilluar me Inchcape Shipping Service si sub-agjent qe nga viti 2000 per nje numer te konsiderueshem anijesh kryesisht krociera dhe anije- cistern , dhe kemi patur eskluzivitetin te anijeve detare ushtarake me flamur te Britanise se Bashkuar (HMS) .
Stafi yne me 11 punonjes, 8 prej te cileve jane me arsim te larte ndersa tre jane staf teknik me eksperince ne fushen e spedicionit dhe teknologjise informatike. Te gjithe jane ne gjendje komunikojne ne gjuhe te huaj.
Kohet e fundit nga Trade Leaders Club Madrid , na eshte akorduar cmimi nderkombetar : The 13th International Transport Award (New Millennium Award) e cila u mbajt ne 5 Tetor 2011 ne Madrid. Pervec kualifikimeve per mallrat e pergjithshem, bulk dhe me strukture industriale (makineri, mjete konstruksioni per ndertesa dhe ne fushen e vajrave etj) ne kemi rregulluar struktuart tona per transport kontenieresh persa I perket personelit dhe rinovuar teresisht logjistiken me sisteme kompjuterike. Ne kemi nje bashkepunim te mire dhe ngushte me te gjithe perfaqsuesit e kompanive te kontenierve te cilet operojne ne vendin tone, me operatoret ne port, transportuesit tokesor etj