Dobrodošli!

Interalba stvorena je u februalu 1993e godine. Ona je treća privatna kompanija u Albaniji,sa morskim delatnost i Carinska Agencija. Na načinu da bi se prilagodili novima tehnologijama i našima partnerima, naše ime je.

Zašto Us?

Naša kompanija nije najveća i ako je stvorena na najprve, ali svakako za više nego 20 –t godinami smo imali stalni (stabilni) delatnost,i ovo nam je učinilo da na uspešni način da provedemo ove godine,koje nisu bili lake za albansku privredu,gde mnogo kompanije nisu preživeli.

Mjesto

Glavne kancelarije Interalba Logistic, sa 11-t službenika su u Draču. Imamo filjale u grad Valone (Vlorë), Sarande i Skadra(Shkodër), sa svoima kancelarijama,i na poslednih vremena mi smo u procesu otvaranja filjala sa svojom kancelariom u Ferizaj/Kosovu.

Naše osoblje

Glavne kancelarije Interalba Logistic, sa 11-t službenika su u Draču.Aktualno 8-m službenika su diplomirani u Universitetu,i tri drugih su tehničko osobe (staf) sa znanjem u oblasti spedicije i tehnološkoj informatike. Svi govore do tri inostranih jezika.

Poslednih vremena od Trade Leaders Club Madrid nas su poštovali sa međunarodnom nagradu :”The 13-th Internacional Transport Award (New Millennium Award) ” u 5 Oktobar 2011g,u Madridu.